นโยบายความเป็นส่วนตัว

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลไม่ว่าจริงหรือเท็จที่สามารถใช้เป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคคลผู้นั้น หรือจากข้อมูลดังกล่าวหรือข้อมูลอื่นๆ ที่องค์กรมีหรืออาจสามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่พบบ่อยได้แก่ ชื่อ หมายเลขประจำตัว และข้อมูลการติดต่อ

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล  
เมื่อท่านได้สร้างบัญชีกับ AlmondShopOnline หรือเมื่อท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทาง Platform แล้ว เราจะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งรวมถึง:
  •     ชื่อ
  •     ที่อยู่เพื่อจัดส่ง
  •     อีเมล
  •     หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
  •     วันเกิด
  •     เพศ
เราจะสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ก็ต่อเมื่อท่านสมัครใจที่จะให้ข้อมูลนั้นกับเราเท่านั้น หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลกับเรา หรือภายหลังท่านไม่ยินยอมที่จะให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราอาจจะไม่สามารถให้บริการท่านได้อีกต่อไป  ท่านอาจเข้าถึงและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้กับเราได้ทุกเมื่อ

เมื่อคุณใช้บัตรเครดิตเพื่อทำธุรกรรมบนไซต์ คุณกำลังให้ข้อมูลของคุณแก่ผู้ให้บริการภายนอก ในการเชื่อมต่อนั้นข้อมูลที่คุณได้ให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการภายนอกนั้น ทางเราไม่อาจเข้าถึงข้อมูลเช่นว่านั้นและไม่ได้เก็บรวบรวมรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณ


หากคุณเปิดบัญชีลูกค้ากับทางร้าน รายละเอียดเกี่ยวกับคุณจะถูกเก็บไว้กับระบบของร้านเพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการจับจ่ายสินค้าของคุณกับทางร้านเท่านั้น
และจะไม่ส่งต่อหรือนำไปเปิดเผยในที่อื่นเป็นเด็ดขาดสิ่งที่คุณควรเก็บเป็นความลับคือ รหัสผ่านเข้าบัญชีสมาชิกที่คุณทำไว้กับร้านไม่ควรเปิดเผยหรือให้ผู้อื่นทราบ

Copyright © 2023 almondshop & makeup365 All Rights Reserved.
Scroll